We compare car hire prices from 1,200 suppliers at 30,000 destinations

Kumamoto Ekimae Car Hire Quote

Pick Up
1f Kumamoto Shintoshin Plaza,, 1-14-1 Kasuga, Nishi-ku, Kumamoto-shi,, Kumamoto, 860-0047 (Japan)
Drop Off
Age
Currency
Type of Car
Residence

Nearby Destinations

Kumamoto (1.3 miles)
Go To Times Car Rental Counter 65 Karashima cho, Chuo ku, 65 Karashima cho, Kumamoto, 860 0804
Chikami (1.7 miles)
9 2 5, Chikami Minami ku, Kumamoto shi
Nishikigaoka (3.8 miles)
19 19, Nishikigaoka, Higashi ku, Kumamoto shi
Kumamoto Hokubu (5.0 miles)
1664 Yomogi machi Kita ku, Kumamoto shi
7 1 8 Goryo, Higashi ku, Kumamoto shi, Kumamoto, 870 0854
Kumamoto Airport (10.2 miles)
Go To Times Car Rental Counter 901 25 Sugidotakayu Mashiki machi, 901 25 Sugidotakayu Mashiki machi, Kamimashiki gun, 861 2205
Yatsushiro (20.1 miles)
3 10, Shin machi, Yatsushiro shi
Omuta Station (22.0 miles)
1 1 7, Ariake cho, Omuta shi