We compare car hire prices from 1,200 suppliers at 30,000 destinations

Karuizawa Station Car Hire Quote

Pick Up
4-4 Karuizawa-higashi, Karuizawa-machi, Kitasaku-gun, Nagano, 389-0102 (Japan)
Drop Off
Age
Currency
Type of Car
Residence

Nearby Destinations

Komoro (10.5 miles)
Sakudaira Ekimae (10.7 miles)
25 2 Kita, Sakudairaeki, Saku shi, Nagano, 385 0027
Nakano Sunplaza (10.8 miles)
Go To Times Car Rental Counter 7 6 Sakudaira Eki Minami, Nagano, Saku, 385 0029
Nagano (20.4 miles)
Go To Times Car Rental Counter 1 3 22 Tokida, Ueda shi, 386 0018
187 Iizukamachi, Takasaki shi, Gunma ken, Takasaki, 370 0069, Gunma
Takasaki (20.5 miles)
Go To Times Car Rental Counter 8 27 1f Aramachi, 8 27 Aramachi, Takasaki, 370 0831
22 4 Azuma cho, Takasaki shi, Gunma, 370 0045
Nagano (22.6 miles)
1 10 16, Naka Gosho, Nagano shi