We compare car hire prices from 1,200 suppliers at 30,000 destinations

Hamamatsu Wada Car Hire Quote

Pick Up
561, Wada-cho, Higashi-ku, Hamamatsu-shi (Japan)
Drop Off
Age
Currency
Type of Car
Residence

Nearby Destinations

Hamamatsu (1.8 miles)
Please Go To The Mazda Counter 14 5 Kido cho Naka ku, Hamamatsu, 430 0806
Go To Times Car Rental Counter 352 1 Sunayama cho Naka ku, Hamamatsu, 430 0926
963 1 Mikatahara cho, Kita ku, Hamamatsu shi, Shizuoka, 433 8105
1 5 1 Minami, Kakegawa shi, Shizuoka, 436 0029
Toyohashi (20.9 miles)
Please Go To The Mazda Counter 1 11 14 Sato, Toyohashi, 440 0853
141 Hanadaichiban cho, Toyohashi shi, Aichi, 441 8013
Shizouka Airport (23.9 miles)
1732 3 Sakaguchi, Makinohara, Shizuoka Pref.
Fujieda (29.2 miles)
Go To Times Car Rental Counter 3 26 10 Tanuma, Fujieda, 426 0061