We compare car hire prices from 1,200 suppliers at 30,000 destinations

Ueda Car Hire Quote

Pick Up
1-16-17 Zaimoku-cho, Ueda-shi, Nagano, 386-0014 (Japan)
Drop Off
Age
Currency
Type of Car
Residence

Nearby Destinations

Ekimae (0.7 miles)
1 8 37 Tenjin, shi, Nagano, 386 0025
Nagano (0.8 miles)
Go To Times Car Rental Counter 1 3 22 Tokida, shi, 386 0018
Nagano (2.2 miles)
1 10 16, Naka Gosho, Nagano shi
Komoro (12.0 miles)
Sakudaira Ekimae (13.8 miles)
25 2 Kita, Sakudairaeki, Saku shi, Nagano, 385 0027
Nakano Sunplaza (14.0 miles)
Go To Times Car Rental Counter 7 6 Sakudaira Eki Minami, Nagano, Saku, 385 0029
Nagano (17.8 miles)
Go To Times Car Rental Counter 1 10 16 Naka Gosho, 1 27 22 Nakagosyo machi, Nagano shi, 380 0935
8909, Kuko Higashi, Matsumoto shi